Lokalizacja

Punkty na terenie gminy Bieliny:

Makoszyn 104A

Bieliny, ul. Partyzantów 20

Punkt na terenie gminy Górno:

Wola Jachowa 136