Lokalizacja

Punkty na terenie gminy Bieliny:

Makoszyn 104A, tel: 576 – 628 – 231

Bieliny, ul. Partyzantów 20, tel: 667 – 501 – 880

Punkt na terenie gminy Górno:

Wola Jachowa 136, tel: 537 – 394 – 771